ΠΟΙΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ :

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΝΟΒΑΣ

Η Ναύπακτος τον Ιούλιο του 2012 τίμησε ένα τέκνο της, τον ποιητή και πολιτικό Γεώργιο Αθανασιάδη - Νόβα

 

 


Ενδεικτική Βιβλιογραφία για τον ποιητή Γεώργιο Αθάνα

• Γιάκος Δημήτρης, «Γιώργος Αθάνας», Λυρικοί της Ρούμελης, σ. 207-217. Αθήνα, 1958.
• Γιάκος Δημήτρης, «Αθάνας Γεώργιος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας1. Αθήνα, Χάρη Πάτση, 1968.
• Καραντώνης Ανδρέας, «Γιώργου Αθάνα: Αστέγνωτο δάκρυ», Νέα Εστία90, ετ.ΜΕ΄, 15/10/1971, αρ.1063, σ.1389-1391.
• Καραντώνης Ανδρέας, «Γιώργου Αθάνα: Μονοκοντυλιές», Νέα Εστία99, ετ.Ν΄, 15/3/1976,αρ.1169, σ.409-410.
• Καραντώνης Α., «Γιώργου Αθάνα: Τα τραγούδια των βουνών», Νέα Εστία109, ετ.ΝΕ΄, 15/3/1981, αρ.1289, σ.411-413.
• Μόσχος Ε.Ν., «Γιώργος Αθάνας: Ανά τον θερισμένον αγρόν», Νέα Εστία114, ετ.ΝΖ΄, 15/7/1983, αρ.1345, σ.964-966.
• Μόσχος Ε.Ν. – Βλάχος Άγγελος, «Ο ποιητής Γιώργος Αθάνας», Νέα Εστία122, ετ.ΞΑ΄, 15/9/1987, αρ.1445, σ.1192-1198.
• Νικορέτζος Δημήτρης, Γεώργιος Αθάνας, ο Κορυδαλλός της Ρούμελης. Αθήνα-Ναύπακτος, Ίδρυμα Νόβα, 1996.
• Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Η ποίηση του Γ.Αθάνα», Ηπειρωτική Εστία305-306, 1977 (τώρα και στον τόμο Λογοτεχνικά μελετήματα, σ.25-35. Αθήνα, Θουκυδίδης, 1982).
• Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Ο λυρικός κόσμος του Γ.Αθάνα. Ναύπακτος, έκδοση της Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου, 1991 (και νεώτερη έκδοση Αθήνα, έκδοση ιδρύματος Γ. & Μ.Αθανασιάδη – Νόβα, 1999).
• Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Ο Γ. Αθάνας δοκιμιογράφος», στον τόμο Γ.Αθάνα, Ιστορικά μελετήματα, σ.7-11. Ναύπακτος, έκδοση του Ιδρύματος Γ. & Μ.Αθανασιάδη – Νόβα, 1998.
• Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Πρόλογος στα Φιλολογικά Μελετήματα του Γ.Αθάνα», Φιλολογικά μελετήματα· Φιλολογική επιμέλεια – Εισαγωγή Θανάση Παπαθανασόπουλου, σ.7-12. Αθήνα, έκδοση ιδρύματος Γ. & Μ. Αθανασιάδη – Νόβα, 1998.
• Σφυρόερας Νίκος Β., «Γιώργος Αθάνας», Νεοελληνικά Γράμματα, 6/8/1938, σ.12, 14.
• Χατζίνης Γιάννης, «Γ.Αθάνα: Βαθιές ρίζες», Νέα Εστία87, ετ.ΜΓ΄, 15/1/1969, αρ.997, σ.137-139.
• χ.σ., «Αθανασιάδης - Νόβας Γεώργιος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό1. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1983. 
Αφιερώματα περιοδικών
• Πνευματική Κύπρος19, 12/1978-1/1979, αρ.219-220.
• Ναυπακτιακά8, 1996.

Εργογραφία

(πρώτες αυτοτελείς εκδόσεις)
Ι.Ποίηση
• Πρωινό ξεκίνημα· Ποιήματα. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1919.
• Αγάπη στον Έπαχτο · Τραγούδια 1918- 1921. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1922.
• Καιρός πολέμου · Ποιήματα 1918 - 1919. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, χ.χ.
• Ειρμός · Ποιήματα. Αθήνα, Πυρσός, 1929.
• Δροσεροί καϋμοί. Αθήνα, 1938.
• Τραγούδια των βουνών · Σειρά πρώτη. Αθήνα, Άλφα, 1953.
• Ευδοκία. Αθήνα, Άλφα, 1955.
• Τίμια δώρα. Αθήνα, Εστία, 1969.
• Αστέγνωτο δάκρυ. Αθήνα, Εστία, 1971.
• Αίνος και θρήνος · Αφιέρωμα στα πενήντα χρόνια του ξεριζωμού. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1972.
• Μονοκοντυλιές. 1975.
• Τραγούδια των βουνών· Σειρά δεύτερη. Αθήνα, Ι.Σιδέρης, 1980.
• Ανά τον θερισμένον αγρόν. Αθήνα, Πιτσιλός, 1982.
• Μυθογραφήματα του καιρού μας. Αθήνα, Πιτσιλός, 1987.
ΙΙ.Πεζογραφία
• Το πράσινο καπέλλο. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, χ.χ.
• Δέκα έρωτες · Διηγήματα. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1931.
• Απλοϊκές ψυχές · Διηγήματα . Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1931.
• Βαθειές ρίζες. 1968.
ΙΙΙ.Δοκίμιο
• Η ναυμαχία της Ναυπάκτου.
IV. Συγκεντρωτικές εκδόσεις
• Ιστορικά μελετήματα· Επιμέλεια – Εισαγωγή Θανάση Παπαθανασόπουλου. Ναύπακτος, έκδοση Ιδρύματος Γ. & Μ. Αθανασιάδη – Νόβα, 1998.
• Φιλολογικά μελετήματα· Φιλολογική επιμέλεια – Εισαγωγή Θανάση Παπαθανασόπουλου. Αθήνα, έκδοση ιδρύματος Γ. & Μ. Αθανασιάδη – Νόβα, 1998.