ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ :

   Νίκος Λουκόπουλος

'Ο Νίκος Λουκόπουλος γεννήθηκε στο Θέρμο της Τριχωνίδας, το 1900.  Έχοντας από παιδί αγάπη για το θέατρο, συγκρότησε, κατά καιρούς, ερασιτεχνικούς θιάσους κι’ έδωσε αρκετές παραστάσεις στην επαρχία. Παρακολούθησε μαθήματα δραματικής του Νίκου Παπαγεωργίου στο Ελληνικό Ώδείο καί παρουσιάστηκε στην φιλολογική ζωή, από τό περιοδικό «Νέα 'Εστία», στα 1927, μ’ ένα κολακευτικό σημείωμα του Γρ. Ξενοπούλου, πού συνόδευε τό διήγημά του «Καθένας όπως νιώθει». Υπηρέτησε σαν υπάλληλος του υπουργείου Συγκοινωνιών. Ταξίδεψε σχεδόν σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, καί περιέγραψε σε γλαφυρές ταξιδιωτικές εντυπώσεις, τούς βραχότοπους τής πατρίδας μας.

Διηγήματα του καί ταξιδιωτικά του κείμενα έχουν δημοσιευθεί στο «Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος» του Δροσίνη, στη «Νέα Εστία», τό «Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο» και άλλα περιοδικά κι’ εφημερίδες.

Την λαχτάρα τής ζωής παρουσιάζει στα διηγήματά του ο Ν. Λουκόπουλος, μέ αφηγηματική άνεση, μέ πυκνότητα ύφους, μέ πλαστική ομορφιά. Οι ήρωές του παλεύουν μέ την μοίρα, μά δεν της παραδίνονται αμάχητα, όσο κι’ άν μέσα τους βαθαίνει ή συν­τριβή. Ή ρεαλιστική περιγραφή του, ή στέρεη αρχιτεκτονική δομή τού διηγήματος» τό αχνό διάγραμμα τού λυρισμού, συγκροτούν μιαν αρμονικήν ενότητα. Τα ταξιδιωτικά του κείμενα εξ άλλου είναι συνάρτηση αφηγηματικής ζωντάνιας, φυσιολατρικής μέθης κι’ έντονων λυρικών τόνων. Παράλληλη προς την περιγραφή τού χώρου είναι και ή περιγραφή των ανθρώπων πού τον κατοικούν και συνδέονται ψυχικά μαζί του και πού τούς παρουσιάζει αδρά, μ’ όλη τήν βαθύτερη αισιοδοξία τους.

Απόσπασμα από την πρώτη σελίδα του διηγήματος του Νίκου Λουκόπουλου δημοσιευμένο στο τεύχος 6 της 1ης Ιουλίου 1927 του περιοδικού "Νέα Εστία"


H πρώτη σελίδα του διηγήματος του Νίκου Λουκόπουλου δημοσιευμένο στο τεύχος 10 της 1ης Σεπτεμβρίου 1927 του περιοδικού "Νέα Εστία"