Σημειώσεις και σχόλια ενός Αιτωλού

Γράφει ο Γιάννης Βλασόπουλος

 

Η αξιοποίηση των καπναποθηκών

Η Αρχαιολογική και Ιστορική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος, που εδρεύει στο Αγρίνιο,  με επιστολή της προς τον Υπουργό του Πολιτισμού κ. Μ. Λιάπη, που δημοσιεύουμε σε άλλη σελίδα, αφού εκθέτει ότι ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας έχει χαρακτηριστεί ως "υπαίθριο Μουσείο" και ότι ο Νομός αυτός είναι γεμάτος από μνημεία, ερείπια ή ενδείξεις αρχαιολογικών χώρων, που καλύπτουν όλες τις περιόδους από την προϊστορική ως την μεταβυζαντινή και νεώτερη εποχή, προβαίνει στη διατύπωση μιας ρηξικέλευθης πρότασης μετατροπής του κτιρίου των παλαιών καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο σε σύγχρονο Πολυχρηστικό και Διαχρονικό Μουσειακό Χώρο.

Είναι βέβαια γνωστό,  ότι οι παλαιές καπναποθήκες Παπαπέτρου αγοράστηκαν πρόσφατα σχετικά από το Ελληνικό Δημόσιο, με δαπάνη τριών περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Το Ελληνικό Δημόσιο μάλιστα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε αποφασίσει, επί υπουργίας Ευαγ. Βενιζέλου, πράγμα το οποίο πιστεύουμε ότι δεν αγνοεί η ως άνω εταιρεία,  ότι θα προχωρούσε στην ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος και στην ανάθεση της μελέτης, προκειμένου αυτό το έργο να ενταχθεί στις ανακατανομές των προγραμμάτων του  Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και να ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός των αποθηκών, που είναι ένα σημαντικό διατηρητέο κτίριο, σε Αρχαιολογικό Μουσείο Αγρινίου. Έτσι το θέμα δεν τίθεται για πρώτη φορά, αλλά σωστά επαναφέρεται, έστω και εάν στην ως άνω επιστολή δεν μνημονεύεται το ιστορικό της υπόθεσης, πράγμα που θα βοηθούσε την αποδοχή της. Πάντως η ανακίνηση του θέματος από την Αρχαιολογική εταιρεία είναι θετικό βήμα και πρέπει να τύχει συμπαράστασης. Στην εποχή μας η κοινωνία των πολιτών πρέπει να είναι ενεργή δύναμη διεκδίκησης των δικαιωμάτων της.

Ο Αιτωλός