Κυριακή, 30. Αυγούστου 2009
 

 

 Σχόλια και σημειώσεις ενός Αιτωλού

 

Ονοματοδοσίες δημοτικών οδών


Ήσσονος σημασίας ασφαλώς το θέμα περί του πώς  και γιατί βαφτίζεται ένας δρόμος της πόλης μας.  Και στα μικρά όμως φαίνεται πολλές φορές ο χαρακτήρας μας. Βλέπουμε λοιπόν οδούς στη πόλης μας με πλήρη (και σωστή κατά την γνώμη μας) παράθεση των στοιχείων του τιμώμενου προσώπου. Που σημαίνει πλέον της αναφοράς του επωνύμου του και την αναγραφή  του μικρού του ονόματος (ή έστω του αρχικού του). Πολλές δε φορές  και της ιδιότητός του (π.χ. Πρώην Δήμαρχος, δωρητής ή ευεργέτης κλπ) και μάλιστα  όταν είναι παγκοίνως γνωστές οι ιδιότητες αυτές. Λόγου χάριν: Ποιος δεν γνωρίζει ότι οι Αφοί Παπαστράτου είναι μεγάλοι ευεργέτες. Παρ όλα αυτά ο Δήμος Αγρινίου θεωρεί επιβεβλημένο να το αναγράψει. Όμως παράλληλα δεν αναγράφεται ούτε το μικρό όνομα άλλων τιμωμένων προσώπων. Για παράδειγμα: Οδός Γκινοπούλου. Έτσι σκέτο, ωσάν η ονοματοθεσία να έγινε για κάποιον Γκινόπουλο ή για όλους τους φέροντες το επώνυμο αυτό, ενώ είναι βέβαιο ότι έγινε προς τιμήν και στην μνήμη της Ευανθίας Μπέλλου - Γκινοπούλου.   

Είναι ασφαλώς δύσκολη η ισορροπία. Εξ άλλου, σε ομαδικές αναφορές προσώπων θα ήταν ορθότερο να είμαστε ποιο συγκεκριμένοι. Δεν αρκεί ίσως η αναφορά οδός Ηρώων Πολυτεχνείου Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε Οδός των ηρώων του Πολυτεχνείου. Τιμούμε ασφαλώς  (πρέπει να τιμούμε) όχι αόριστα κάποιους ήρωες, ούτε επίσης αόριστα  κάποιου Πολυτεχνείου. Αλλά τους συγκεκριμένους και γνωστούς ήρωες του γνωστού Πολυτεχνείου 

 

  

Νέα Εποχή 2006  

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές