Σημειώσεις και σχόλια ενός Αιτωλού

Γράφει ο Γιάννης Βλασόπουλος

 

Πολιτική συνέπεια

 

Η ίδρυση του Εφετείου Δυτικής Ελλάδος στο Αγρίνιο δεν ήταν μόνο μια απόφαση που ανταποκρίθηκε   σε ένα παλαιό αίτημα των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας και της Λευκάδος, δεν ικανοποίησε μόνο μια ανάγκη των πολιτών των δύο αυτών νομών για ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή απονομή της δικαιοσύνης, αλλά έδωσε ένα δείγμα συνέπειας και υπευθυνότητας. Δείγμα  σπάνιο δυστυχώς, αν λάβει κανείς υπ όψη του τις περιπέτειες της υπόθεσης αυτής κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Αν λάβει κανείς υπ όψη δηλαδή τις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις  Υπουργών, Αντιπροέδρων και Προέδρων Κυβερνήσεων που τις διαδέχονταν διαψεύσεις και παλινωδίες.  Στην εποχή λοιπόν του μεγάλου χάσματος  μεταξύ λόγων και πράξεων, την ανυποληψίας του πολιτικού λόγου και της κυριαρχίας του υπολογισμού του πολιτικού κόστους, βρέθηκε επί τέλους ένας Υπουργός της Δικαιοσύνης να δείξει ότι εννοεί ό,τι υπόσχεται και μάλιστα όχι χωρίς κόστος, όπως αποδείχτηκε.  Και είναι η διαπίστωση αυτή μια κατάκτηση ομόλογη σε σημασία   με την ίδρυση του Εφετείου.      

5-6-2011        O Αιτωλός


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΚΡΙΣΕΙΣ:  

Τα γεγονότα είναι ιερά, οι κρίσεις ελεύθερες

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ:

Κατά την περίφημη μειοψηφία του μεγάλου αμερικανού δικαστή Ο. W. Holmes στην υπόθεση R. Schwimmer: «... αν υπάρχει κάποια συνταγματική αρχή που επιβάλλει μεγαλύτερη προσήλωση από τις άλλες, αυτή είναι η αρχή της ελευθερίας της σκέψης - και συνακόλουθα της έκφρασής της. Όχι της ελευθερίας της σκέψης γι' αυτούς που συμφωνούν μαζί μας, αλλά της ελευθερίας για τη σκέψη την οποία μισούμε...».