Σημειώσεις και σχόλια ενός Αιτωλού

Γράφει ο Γιάννης Βλασόπουλος

Καταλήψεις

Δυο πρόσφατες και όπως αυτοχαρακτηρίζονται «συμβολικές» καταλήψεις δημοσίων κτιρίων τις προηγούμενες μέρες στο Αγρίνιο. Η μία από τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο. «Κατέλαβαν» …συμβολικά, όπως λένε, το γραφείο του διοικητή του Νοσοκομείου. Η άλλη από τους μαθητές της μέσης εκπαίδευσης. «Κατέλαβαν» και αυτοί …συμβολικά, όπως ακούστηκε, το Δημαρχείο. Δεν καταβαίνουμε τι εννοούν όταν λένε «συμβολικά» και τι διαφέρει μια συμβολική από μια πραγματική κατάληψη. Η λέξη πάντως έχει ένδοξο και ηρωικό ιστορικό, όταν, όπως συνήθως, συνδέεται με καταλήψεις εχθρικών εδαφών. Αλλά βέβαια, όταν συνδέεται, με ποινικώς κολάσιμες πράξεις («κατελήφθη επ αυτοφώρω»)  έχει απαξιωτικό περιεχόμενο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στις μέρες μας η κατάληψη δημόσιων χώρων είναι μια πρακτική που συνδέεται με συνδικαλιστικές ή και πολιτικές διαμαρτυρίες και διεκδικήσεις. Έγινε ένας συνήθης τρόπος αντιδράσεων σε καθημερινού χαρακτήρα διαμαρτυρίες. Έτσι έχασε την βαρύτητα που θα είχε εάν χρησιμοποιούνταν για την προβολή παλλαϊκών αιτημάτων που θα στόχευαν στην εισαγωγή και καθιέρωση μεταρρυθμίσεων. Δυστυχώς οι διαμαρτυρίες που ακούμε αφορούν συντηρητικά συνθήματα. Διαμαρτυρίες εναντίον οιασδήποτε μεταβολής. Ωσάν τίποτε δεν πρέπει να αλλάξει. Μακάρι να ήταν έτσι.

Ο Αιτωλός