ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Η αρχαία Στράτος                                             Το αρχαιολογικό Μουσείο


 

 

Το αρχαίο Θέρμο                                            Η αρχαία Λιμναία 


 

Βουκάτιο, ο πύργος της Παραβόλας                   Βλοχός, το φρούριο των Θεστιέων


Η Νέα Πλευρώνα                                            Η Αρχαία Πάλαιρος


 

Κοντά στο χωριό Μάστρου σώζεται ο ναός του Αγ. Ιωάννη της Επισκοπής χτισμένος πάνω στο κεντρικό κλίτος μεγάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Ο ναός αυτός πρέπει να ήταν έδρα του επισκόπου της πόλεως Αχελώος που ήκμασε τον ύστερο μεσαίωνα και της οποίας τα λιγοστά ίχνη χάνονται γύρω στο 1360.


 

 

 

 

Η αρχαία Αλυζία                                            Βυζαντινά μνημεία στον Αχελώο