Τα γεγονότα είναι σεβαστά. Τα σχόλια ελεύθερα

Image description goes here Image description goes here Image description goes here

Η τρίτη σελίδα της εφημερίδας του Αγρινίου "Τριχωνίς" (4-8-1929)

 

Επιστροφή..