Ειδήσεις

 

 

Χρηματοδότηση έργων σε τρία αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας

Την ικανοποίησή της εξέφρασε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος για την ένταξη των έργων «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ, «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ, και «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Με αφορμή την ένταξη των τριών αυτών σημαντικών μνημείων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» απευθύνει ευχαριστίες προς πολλές κατευθύνσεις.

Αναλυτικά η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος, Αρχαιολόγος, Δρ Ολυμπία Βικάτου αναφέρει τα εξής:

“Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος ανακοινώνει την ένταξη των έργων «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ», προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ, «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΙΝΙΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 700.000,00 ευρώ, και «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ», προϋπολογισμού 1.600.000,00 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η ένταξη των έργων αυτών αποτελεί το επιστέγασμα μιας μεγάλης πολυετούς προσπάθειας των τελευταίων δέκα χρόνων της Προϊσταμένης και όλου του επιστημονικού προσωπικού της Εφορείας που είχε ξεκινήσει από τους προκατόχους, ώστε να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι μελέτες αποκατάστασης των θεάτρων, οι οποίες υλοποιήθηκαν χάρη στη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Αγρινίου. Συγκεκριμένα, η σύνταξη των εγκεκριμένων από το ΚΑΣ μελετών αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων Οινιαδών και Πλευρώνας έγινε μέσω προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας (αρχικά) και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (στη συνέχεια) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και η μελέτη αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Στράτου μέσω προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Αγρινίου, με χρηματοδότηση του Δήμου. Επιστημονικός υπεύθυνος και των τριών μελετών ήταν ο Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ, κ. Γεώργιος Καραδέδος, με την επιστημονική του ομάδα.

Τα τρία έργα αποκατάστασης και ανάδειξης των τριών αρχαίων θεάτρων πρόκειται να υλοποιηθούν απολογιστικά και δι΄ αυτεπιστασίας από την Εφορεία μας και η έναρξη των εργασιών προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, καθώς είναι απαραίτητο να προηγηθούν διοικητικές διαδικασίες για την απαραίτητη πρόσληψη έκτακτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων.