Οι τσιγγάνοι του Αγρινίου


Στην Εκτελεστική Επιτροπή του Πανελλαδικού Δικτύου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (Δίκτυο ΡΟΜ) εξελέγη ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Ζαμπάρας μετά τις διαδικασίες του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκαν στα Γιάννενα  τον Οκτώβριο του  2003. Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου ο κ. Ζαμπάρας στην εισήγηση του με θέμα τις Παρεμβάσεις για την κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων έκανε τον απολογισμό των παρεμβάσεων και των έργων του Δήμου Αγρινίου για τη στεγαστική αποκατάσταση των τσιγγάνων καθώς και τον προγραμματισμό νέων έργων και δράσεων. 

Η εισήγηση του κ, Ζαμπόρα :

Δημογραφικά στοιχεία:

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, οι τσιγγάνοι που κατοικούν στην περιοχή του Αγρινίου αριθμούν 200 οικογένειες, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε (7) εmά γειτονιές - καταυλισμούς και διάσπαρτα σε κάποιες άλλες περιοχές. Υπάρχουν, βέβαια, και άλλες οικογένειες τσιγγάνων που ζουν μέσα στην πόλη του Αγρινίου σε μισθωμένα σπίτια ή διαμερίσματα. Οι γειτονιές των τσιγγάνων βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγρινίου και είναι οι εξής: Εθνικό Στάδιο, Νέες Εργατικές Κατοικίες, ΑηΒασιλιώτικα, οδός Ίμβρου- Ρω, Ορυζόμυλοι Πιστιόλα, Τεχνικές Σχολές Σταδίου, Εθνική οδός, Σφαγεία, Κατσαμπέικα, Οδός Κρήτης, οδός Μεγάλης Χώρας, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, οδός Κόκκαλη- Νοσοκομείο και Πάρκο. Στις γειτονιές αυτές κατοικούν οι 200 οικογένειες που αριθμούν γύρω στα 1800 μέλη. Από αυτές, οι 34 ζουν σε καλά/ ανεκτά σπίτια, οι 100 σε λυόμενους οικίσκους και οι υπόλοιπες σε υποτυπώδεις κατοικίες και σε σκηνές. Πολλές από τις οικογένειες ζουν στο ίδιο κατάλυμα σε συνθήκες πλήρους εξαθλίωσης. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τους τσιγγάνους που μετακινούνται συνεχώς και αναγκάζονται να κατασκηνώνουν είτε σε σπίτια άλλων τσιγγάνων είτε σε τυχαίους χώρους που στερούνται ακόμα και των βασικών υποδομών. 

Κοινωνική 'Εντοξη των Τσιγγάνων.

Η κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων είναι άρρηκτα συνδεμένη με την καθολική αντιμετώπιση των ατομικών και κοινωνικών προβλημάτων που μαστίζουν την ομάδα αυτή του πληθυσμού. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με την ικανότητά της να γνωρίζει τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε περιοχής, προσδιορίζουν ένα πεδίο δράσης που είναι σημαντικό. 'Ετσι, μπορεί μέσα από το σχεδιασμό και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, να συμβάλλει στην αποδοχή της διαφορετικότητας των τσιγγάνων , στη διαμόρφωση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και απασχόληση, στην οικονομική και κοινωνική ανάmυξη των περιοχών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι περιοχές στο Δήμο Αγρινίου όπου διαμένουν τσιγγάνοι είναι μικτές. Το χαρακτηριστικό αυτό συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνική ενσωμάτωσή τους γι' αυτό και είναι πρωταρχικός στόχος μας η αποτροπή δημιουργίας αμιγών περιοχών. Είναι βασικό, οι υπάρχουσες γειτονιές να παραμείνουν μικτές έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, αλλά με υποδομές που θα διασφαλίζουν υγιεινή και ποιότητα ζωής: Κανένας δημότης δεν θα πρέπει μετά τις παρεμβάσεις να διστάζει να εγκατασταθεί στις γειτονιές αυτές γιατί η ανάmυξη των υποδομών θα εξισώσει τις περιοχές αυτές με τις υπόλοιπες. Η αλληλοκατανόηση, η αλληλοαποδοχή και η συμβίωση στις γειτονιές, είναι βασική επιδίωξη όσο και πραγματοποιήσιμος στόχος.

 'Εργα υποδομής:

Οι χρόνιες και επίπονες προσπάθειες του Δήμου για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τσιγγάνων άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. Σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου, νότια του Δημοτικού Σταδίου για την προσωρινή στέγαση 24 οικογενειών, που διέμεναν σε σκηνές και επικίνδυνα ετοιμόρροπες παράγκες, τοποθετήθηκαν 24 λυόμενοι οικίσκοι.. Πρόσφατα στους οικίσκους αυτούς έγινε εγκατάσταση κλιματιστικών για την ανθρώπινη διαβίωση τους. Ο οικισμός της περιοχής του Δημοτικού Σταδίου διαθέτει δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης, ασφαλτοστρωμένους δρόμους, πεζοδρόμια και υποδομές πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Παράλληλα από το 1999 έως σήμερα ο Δήμος Αγρινίου έχει προχωρήσει στην κατασκευή έργων υποδομής και στις άλλες περιοχές κατοικίας των τσιγγάνων. 'Έγιναν καίριες παρεμβάσεις στις περιοχές Αη Βασηλιώτικα (οδοί Ίμβρου, Ρω), Λαγκαδιά και Νότια της Εθνικής Οδού (Ορυζόμυλοι Πιστιόλα- Φαρμακείκα). Ο συνολικός αριθμός των οικίσκων που έχει τοποθετηθεί ανέρχεται στους 100. Τα προαναφερόμενα έργα ανακούφισαν την κατάσταση, δεν αποτελούν όμως λύση, ούτε καλύmουν ικανοποιητικό ποσοστό των αναγκών 

Εκπαίδευση

Παρόλο τη διαρκή μετακίνηση, τον αγώνα για την επιβίωση σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δυσκολεύουν την ένταξη των τσιγγάνων στο σχολείο ο Δήμος Αγρινίου μεριμνά και παρέχει στους τσιγγάνους μαθητές τον απαραίτητο εξοπλισμό βιβλία φόρμες για να συνεχίσουν το σχολείο. Πρωτίστως φροντίζει να ενισχύει τα σχολεία στις περιοχές που διαμένουν οι τσιγγάνοι , τα οποία είναι μικτής φοίτησης, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης. 

Προβλεπόμενα έργα και δράσεις.

Ο Δήμος μας επειδή επιθυμεί την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων και πιστεύει ότι για να γίνει αυτό πρέπει οι περιοχές και οι κατοικίες που διαμένουν καθώς και οι υπηρεσίες που τους παρέχονται να είναι ισότιμες των άλλων, έγινε καταγραφή των αναγκών τους και καθορίστηκαν μέτρα παρέμβασης.. Μέχρι το 2008 προβλέπεται να έχουν δημιουργηθεί και ολοκληρωθεί υποδομές όπως ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, δίκτυα υποδομής, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, υποδομές για την παροχή Κοινωνικών Συνοδευτικών Υπηρεσιών, υποδομές για κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις, χώρος camping για τους μετακινούμενους πληθυσμούς, ανέγερση κατοικιών σε οικόπεδα που υπάρχουν ή θα αγοραστούν, βελτιώσεις υπαρχόντων κατοικιών, θα συντελέσουν στην αναβάθμιση του συνόλου των περιοχών που διαμένουν τσιγγάνοι. Δηλαδή σε κάθε περίmωση λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικιστικής και στεγαστικής ένταξης των τσιγγάνων , μόνιμα εγκατεστημένοι σε σπίτια, ημιεγκατεστημένοι, διερχόμενοι, και μόνιμοι σε καταυλισμούς. Σημειώνεται ότι κοντά σε περιοχή όπου διαμένουν τσιγγάνοι, θα ανεγερθεί και το Αστυνομικό Μέγαρο κάτι που καταδεικνύει την πολιτική βούληση για αναβάθμιση των περιοχών που ζουν οι τσιγγάνοι με την εγκατάσταση εκεί δημόσιων υπηρεσιών.

 


 
 

Θέματα & Ρεπορταζ:


Χρόνια προβλήματα, επίκαιρα θέματα, αλλά και διαχρονικά χαρακτηριστικά της ζωής του Αγρινίου και της περιοχής ... 


Ο Δεκέμβριος του 2008 στο Αγρίνιο  
Τα ρινοδέλφινα του Αμβρακικού
 
O  δυτικός σιδηροδρομικός άξονας
Η νέα διοικητική μεταρρύθμιση και η Αιτωλοακαρνανία
Το Αρχοντικό Σωχωρίτη
Για ένα σύγχρονο Πολυχρηστικό και Διαχρονικό Μουσειακό Χώρο στο Αγρίνιο
Οι αρχαιότητες της Αιτωλοακαρνανίας
Οι σπάνιες αγελάδες της Αιτωλοακαρνανίας
Εκτροπή Αχελώου. Θέσεις και αντιθέσεις
Το Οδύσσειο θέατρο της Ποταμούλας
Μαθητικό καθηκοντολόγιο στο Γυμνάσιο Αρρένων Αγρινίου
Αγωνία για το μέλλον της επαρχίας Ξηρομέρου
Πανεπιστημιακές σχολές Αγρινίου
Χαλκούνια το Πάσχα στο Αγρίνιο
Η Ιονία οδός
Το πλατυγιάλι
Ο παλαιός Άγιος Χριστόφορος πνίγεται
Οι Τσιγγάνοι του Αγρινίου
Χαλκούνια στην Παραβόλα
Εφετείο στο Αγρίνιο
Οι απόψεις του υποψηφίου δημάρχου Παύλου Μοσχολιού..
Οι απόψεις του υποψηφίου δημάρχου Ν. Ρούσση....
Οι απόψεις του υποψηφίου δημάρχου Β. Νικάκη..
Οι απόψεις του υποψηφίου δημάρχου Νικολόπουλου...
Οι απόψεις του υποψηφίου δημάρχου Σωκ. Ζαραβίνα...
Η κτηνοτροφία και η τυροκομία στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας
Συνέντευξη τύπου των Νομαρχών Αιτωλοακαρνανίας Πρέβεζας και Λευκάδος για το οδικό δίκτυο
 
 

 

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές