Μνήμες και αναδρομές: 

Οι αρχαιότητες της Αιτωλοακαρνανίας

"Tυχαίες" ανασκαφές, "τυχαίες" ανακαλύψεις και άγνωστες διαδρομές και προορισμοί των προϊόντων τους 

Έχει γραφεί από αρμόδιους ότι η Αιτωλοακαρνανία είναι (ή έστω ήταν) κατασπαρμένη από μνημεία και άλλα ευρήματα της αρχαίας ιστορίας της και του πολιτιμού της. Δυστυχώς για πολλούς λόγους τα ευρήματα αυτά έχουν κατα καιρούς εξαφανισθεί τόσο εξ αιτίας της άγνοιας, ή της εγκληματικής επιτηδειότητας των κατοίκων της όσον και  εξ αιτίας της έλλειψης επαρκούς υπηρεσίας φυλάξεως και εποπτείας τους.

Είναι χαρακτηριστά τα δημοσιεύματα παλαιών εφημερίδων του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα ("Εστία" 'Αστυ" κλπ) που δημοσίευσαν σχετικές ειδήσεις, αποσπάματα των οποίων καταχωρούμε αμέσως κατωτέρω: