Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ


Η επικείμενη συνένωση Δήμων και Νομαρχιών σε νέα διοικητικά πλαίσια που βρίσκεται επί θύραις και αναμένεται η υλοποίησή της από το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δημιουργήσει πολλές υποθέσεις, δηλώσεις και αντιδράσεις, ιδίως εν όψει των πολιτικών και αναπτυξιακών επιπτώσεων που θα έχει. Έτσι, όπως γράφτηκε και στον Αθηναϊκό τύπο (βλ Ημερησία)  νομαρχίες όπως αυτή της Αιτωλοακαρνανίας, που την τελευταία φορά πέρασαν στα χέρια του ΠΑΣΟΚ, βρίσκονται στο μικροσκόπιο και τα σενάρια συνένωσης έχουν φουντώσει. Στελέχη της Αυτοδιοίκησης ανέφεραν πως υπάρχουν σκέψεις που την βγάζουν από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την προσαρτούν στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου οι συσχετισμοί δυνάμεων είναι πιθανόν να ευνοούν το γαλάζιο στρατόπεδο, λόγω της επικράτησης σε Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Φωκίδα. Ένα ακόμη σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι εκείνο της πλήρους αυτονόμησης της Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο των νέων περιφερειών, υπό το πρόσχημα ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη νομαρχία της χώρας. Μια τέτοια εκδοχή αφήνει ανοιχτό το παιχνίδι μιας μελλοντικής εκλογικής επικράτησης για το κυβερνών κόμμα, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν ισχύει, αν η Αιτωλοακαρνανία παραμείνει στη Δυτική Ελλάδα, μαζί με την Ηλεία και την Αχαϊα, που αποτελούν παραδοσιακά πράσινα κάστρα.

Εν τω μεταξύ η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ), στο έκτακτο θεματικό Συνέδριο της, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 15 και 16 Μαΐου 2008, με θέμα τη νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης για τη χώρα και ώριμο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας, των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, στην κατεύθυνση μιας νέας αποκεντρωμένης διοικητικής δομής, απολύτως αναγκαίας στις σημερινές πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.

Διοικητική Μεταρρύθμιση σημαίνει πλήρης ανατροπή της κατεστημένης δομής με ριζικό και δημοκρατικό μετασχηματισμό που αφορά όλο το κράτος.

Ο όρος Διοικητική Μεταρρύθμιση αναφέρεται στη ριζική αλλαγή των δομών του Κράτους και στην αναδιάταξη της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού.

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση νοείται ως ένα συνολικό πρόγραμμα χωροθέτησης, ρυθμίσεων, ενεργειών, έργων και μέτρων πολιτικής που θα οδηγήσουν σε ισχυρούς Δήμους και αιρετές Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες, και το οποίο θα διασφαλίζει:

                    -τη διοικητική αποκέντρωση

                    -την εθνική και κοινωνική συνοχή

                    -την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων

                    -τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων

                    -το δημοκρατικό προγραμματισμό και την εμβάθυνση της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα άσκησης της διοίκησης

                    -τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη

                    -την προστασία του περιβάλλοντος

                    -την προστασία του καταναλωτή

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση πρέπει να οδηγεί στη μετεξέλιξη της σημερινής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με σκοπό τη δημιουργία ισχυρών Περιφερειακών σχημάτων και δομών, με διευρυμένες αρμοδιότητες και σταθερούς πόρους μέσα από γενική φορολογική μεταρρύθμιση.

ΙΙ. ΒΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η νέα Διοικητική δομή του Κράτους διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα:

-Την Κεντρική (Κρατική) Διοίκηση με επιτελικό ρόλο

-Την Αυτοδιοίκηση που αποτελείται από δύο ισχυρούς, οικονομικά αυτοδύναμους, ανεξάρτητους και με δημοκρατική νομιμοποίηση θεσμούς: την αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (Β’ Βαθμός) και τον ισχυρό Δήμο (Α’ Βαθμός).

Είναι αναγκαία η οριοθέτηση των σχέσεων μεταξύ του Α’ και Β’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης και μεταξύ των δυο βαθμών Αυτοδιοίκησης και του κεντρικού Κράτους με κοινό παρονομαστή τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας.

•Α’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης

Ο ισχυρός Δήμος αποτελεί το κύτταρο της Δημοκρατίας και το θεμέλιο της τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης προτείνεται να υπάρξει ένας νέος Καποδίστριας με συγχωνεύσεις μετά από διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και τις παροχές ισχυρών κινήτρων.

• Β’ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

1.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Το Συνέδριο της ΕΝΑΕ αποφασίζει να προτείνει ως όνομα των νέων σχημάτων τον όρο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο επικεφαλής των παρατάξεων που θα εκλεγεί για να ασκήσει τη διοίκηση τους ονομάζεται ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και οι αναπληρωτές του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ

Ο τρόπος καθορισμού του τελικού αριθμού των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων που θα προκύψουν και τα γεωγραφικά τους όρια (με ιδιαίτερη μέριμνα για το νησιωτικό, ορεινό και δυσπρόσιτο χώρο) θα πρέπει να προσδιοριστούν μέσα από διάλογο με την ΕΝΑΕ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων όπως:

1.                 •Πληθυσμιακό κριτήριο

2.                 •Κοινωνικό Κριτήριο

3.                 •Οικονομικό κριτήριο

4.                 •Γεωγραφικό κριτήριο

5.                 •Αναπτυξιακό κριτήριο

6.                 •Πολιτισμικό – ιστορικό κριτήριο

 

3.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Βασική θέση της ΕΝΑΕ είναι ότι η πολιτική και διοικητική – υπηρεσιακή δομή των νέων σχημάτων θα πρέπει να υπακούει στην αρχή της περιφερειακής οργάνωσης.

Για μια ευέλικτη και αποτελεσματική οργάνωση, οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις πρέπει να έχουν την ακόλουθη δομή και διάρθρωση:

1.Ο Β’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης είναι η αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με άμεσα εκλεγμένο τον επικεφαλής και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.Στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκλέγονται περιφερειακοί σύμβουλοι από κάθε παραταξιακό ψηφοδέλτιο στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα. Με βάση τον πληθυσμό κάθε σημερινού Νομού και τον αριθμό των εκλεγομένων Συμβούλων θα ανευρεθεί το μέτρο αντιπροσώπευσης κάθε Νομού (ποσόστωση).

3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει την ευθύνη σε θέματα προγραμματισμού – σχεδιασμού – προϋπολογισμού – απολογισμού και σε θέματα μείζονος σημασίας της Περιφέρειας.

4. Ο έλεγχος των πράξεων και αποφάσεων και των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητη Αρχή που θα περιορίζεται μόνο στον έλεγχο νομιμότητας με σαφές πλαίσιο λειτουργίας και αρμοδιότητας.

5. Στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που διατηρούνται ως αποκεντρωμένες Διοικητικές Μονάδες προΐσταται αιρετό πρόσωπο.

6. Από σήμερα και στο νέο θεσμό που θα προκύψει πρέπει να αρθούν οι μισθολογικές ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στους εργαζόμενους της Β’θμιας Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης.

 

4. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Στο νέο Διοικητικό σχήμα πρέπει να επανακαθοριστεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων και να κατανεμηθεί μεταξύ Κράτους και επιπέδων Αυτοδιοίκησης.

Το κεντρικό κράτος περιορίζεται σε ρόλο επιτελικό.

Επιβάλλεται η συνταγματική αναθεώρηση προκειμένου να μεταβιβαστεί στα νέα σχήματα ένα ολοκληρωμένο πλέγμα αρμοδιοτήτων αποσαφηνισμένων ανά βαθμίδα διοίκησης. Κατά το πρώτο μεταβατικό στάδιο του νέου θεσμού επιστρέφουν όσες αρμοδιότητες αφαιρέθηκαν από τις Νομαρχίες και μεταβιβάζονται όσες αρμοδιότητες ασκούνται σήμερα από την Κρατική Περιφέρεια και από αποκεντρωμένες Κρατικές Υπηρεσίες και των οποίων η μεταβίβαση δε προσκρούει στο Σύνταγμα.

Η Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού πρέπει να αποκτήσει αρμοδιότητες που σχετίζονται

1.                 • με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τα δημόσια έργα

2.                 • την εξειδίκευση των εθνικών πολιτικών στην περιφέρεια

3.                 • την υλοποίηση Ευρωπαϊκών πολιτικών

4.                 • την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

5.                 • την εξυπηρέτηση των πολιτών

6.                 • την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πλουτοπαραγωγικών πόρων

7.                 • την εφαρμογή πολιτικών στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας

8.                 • τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης

 

5.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ - ΠΟΡΟΙ

Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει σταθερούς και μόνιμους πόρους που θα θεσμοθετηθούν στο πλαίσιο μιας φορολογικής μεταρρύθμισης και οι οποίοι θα αντιστοιχούν στο κόστος της άσκησης του εύρους των αρμοδιοτήτων και δεν θα επιβαρύνουν με νέους φόρους τους πολίτες.

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Το Συνέδριο της ΕΝΑΕ ως προς το χρόνο έναρξης της Διοικητικής Μεταρρύθμισης εμμένει στην απόφαση του 12ου Τακτικού Συνεδρίου της Δράμας για λειτουργία των νέων σχημάτων από το 2011.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων πρέπει να διεξαχθούν το 2010.

 

7.ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η Διοικητική Μεταρρύθμιση αποτελεί υπόθεση εθνικής σημασίας. Την πρώτη ευθύνη για την προώθηση των αλλαγών έχει η Κυβέρνηση. Η ΕΝΑΕ αντιλαμβάνεται το χρέος της και θα συμβάλλει σε αυτήν στο πλαίσιο των αποφάσεων του 12ου Τακτικού Συνεδρίου και του σημερινού Έκτακτου Θεματικού Συνεδρίου, μεταφέροντας τις θέσεις της.

Η Περιφερειακή Κρατική Διοίκηση παραμένει σε μια μεταβατική φάση προετοιμασίας και καταργείται με την επόμενη συνταγματική αναθεώρηση όταν πραγματοποιηθεί.

Η διαχείριση του ΕΣΠΑ 2007-2013 πρέπει να περάσει στις νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και να εξεταστούν από κοινού με την κεντρική εξουσία οι τρόποι υπέρβασης των δυσκολιών που απορρέουν από το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 από τις κρατικές Περιφέρειες.

Για μια σταθερή πορεία προς τη μεταρρύθμιση, η Κυβέρνηση οφείλει:

1.                 • να πραγματοποιήσει διάλογο με την ΕΝΑΕ και την ΚΕΔΚΕ στο αμέσως επόμενο διάστημα και να παρουσιάσει τις θέσεις της επί του θέματος της Διοικητικής Μεταρρύθμισης

2.                 • να δημιουργήσει ειδική Κυβερνητική Δομή που θα αφορά στη μεταρρύθμιση και η οποία θα προδιαγράψει τα στάδια της, θα εξειδικεύσει το πλαίσιο της και θα εκπονήσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τη μετάβαση στο νέο θεσμό

3.                 • να εξασφαλίσει τους πόρους για την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης

Το Συνέδριο αποφασίζει να επιδιωχθεί εντός μηνός συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή και με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Αν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές το Συνέδριο εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. της ΕΝΑΕ να αποφασίσει τη μορφή του αγώνα.


ΘΕΜΑΤΑ & ΡΕΠΟΡΤΑΖ:


Χρόνια προβλήματα, επίκαιρα θέματα, αλλά και διαχρονικά χαρακτηριστικά της ζωής του Αγρινίου και της περιοχής ... 


 

Διαβάστε επίσης:


 

 

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές