Η κτηνοτροφία και η τυροκομία  στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας


Φωτογραφία αγελάδας από το σπάνιο είδος που βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία.

Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί έναν κατ’ εξοχήν αγροτοκτηνοτροφικό νομό και ειδικότερα ο τομέας της κτηνοτροφίας είναι βασική συνιστώσα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου. Διαθέτει περίπου το 10% του ζωικού κεφαλαίου όλης της χώρας σε αιγοπρόβατα και το 6% αυτού σε βοοειδή, ενώ επίσης έντονα αναπτυγμένη είναι η χοιροτροφία, όπως και η ιχθυοκαλλιέργεια.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων των βοοειδών φτάσει τις 1.500 περίπου με συνολικό ζωικό κεφάλαιο 60.000 ζώων. Χαρακτηριστικό της βοοτροφίας του νομού είναι ότι όλες σχεδόν οι εκμεταλλεύσεις είναι κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι αγελαίας μορφής. Οι εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων αγγίζουν τις 10.500 με συνολικό πληθυσμό ζωικού κεφαλαίου τα 1.200.000 περίπου, είναι μικτής παραγωγικής κατεύθυνσης και ημιενσταβλισμένες. Τέλος, οι περίπου 1.200 χοιροτροφικές μονάδες, εξαιρώντας τις περίπου 40 ενσταβλισμένες μονάδες εντατικής εκτροφής, είναι, όπως και οι βοοτροφικές, αγελαίας μορφής με συνολικό ζωικό πληθυσμό περίπου 30.000 χοιρομητέρες (κατ’ εκτίμηση, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των χοιρινών στην κτηνιατρική βάση δεδομένων). Στον νομό επίσης δραστηριοποιούνται περίπου 25 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας με σημαντική ετήσια παραγωγή.

Τα πλεονεκτήματα που εμφανίζει η κτηνοτροφία στο νομό μας συνδέονται κυρίως με την τοπογεωγραφία της περιοχής μας που λόγω της μεγάλης βιοποικιλότητας προσδίδει στα κτηνοτροφικά προϊόντα ποιοτικά στοιχεία, όπως η άριστη γεύση και το άρωμα, ενώ επίσης, η ημιεκτατική εκτροφή αξιοποιεί και τον φυσικό πλούτο μειώνοντας το κόστος της παραγωγής.

Περισσότερα για τις σπάνιες αγελάδες της Αιτωλοακαρνανίας....


Φωτογραφία αρχείου από το πρώτο φεστιβάλ γάλακτος και τυριού

Η ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

Ο τομέας της μεταποίησης του γάλακτος αποτελεί μια βασική συνιστώσα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Νομού μας, με τεράστια παράδοση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι τυροκόμοι σήμερα (νέοι άνθρωποι με όραμα και δημιουργικότητα), αποτελούν μια ζωντανή συνεχεία των παλαιοτέρων, χρησιμοποιώντας τρόπους τυροκόμισης που μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά, αλλά και εφαρμόζοντας παράλληλα σύγχρονες μεθόδους για την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων τους.

Τυριά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π), όπως η φέτα και η κεφαλογραβιέρα Αμφιλοχίας, αλλά και αλλά, όπως η γραβιέρα, το κεφαλοτύρι, το ανθότυρο ή ακόμα και το γιαούρτι, συμβατικό ή από γάλα βιολογικών εκτροφών, παράγονται στις εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις του νομού μας και περιμένουν το ευρύ καταναλωτικό κοινό να τα γνωρίσει και να εκτιμήσει την γευστικότητα και ποιότητά τους.

 

ΘΕΜΑΤΑ & ΡΕΠΟΡΤΑΖ:


Χρόνια προβλήματα, επίκαιρα θέματα, αλλά και διαχρονικά χαρακτηριστικά της ζωής του Αγρινίου και της περιοχής ... 


Διαβάστε επίσης:


Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές