Σάββατο, 10. Μαρτίου 2012

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Αξιοθέατα | Εικόνες | Γειτονιές 

 Ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Ο

Παναιτωλικός, που είναι γνωστός περισσότερο σαν ποδοσφαιρική ομάδα του Αγρινίου, έχει το μερίδιό του στην πολιτιστική πορεία αυτής της πόλης. Όχι μόνο γιατί και ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, αλλά και γιατί από την ίδρυσή του, στις 9 Μαρτίου του 1926, έταξε σκοπούς ευρύτερους. Σκοπούς εκπαιδευτικής δραστηριότητας και μάλιστα σε ένα τομέα που ούτε η Πολιτεία ούτε άλλες οργανώσεις στην περιοχή τουλάχιστον του Αγρινίου είχαν  θέσει. Αυτόν της ίδρυσης και λειτουργίας νυκτερινών σχολών. Έτσι  λοιπόν ιδρύθηκε ο "Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ με σκοπό την ανάπτυξιν και έντασιν γυμναστικού και αγωνιστικού φρονήματος, την ηθικήν επίβλεψιν και τη δυνατήν μετασχολικήν εκπαίδευσιν των ανηλίκων, δια παιδονομίας και εσπερινών ή Κυριακών σχολών.  Ο σκοπός αυτός, να παρέχεται δηλαδή μόρφωση στα άπορα παιδιά της Αιτ/νίας μέσω των νυχτερινών σχολών που ίδρυσε ο σύλλογος, τον έταξε  στην πρωτοπορία  των κοινωνικών αγώνων για την κοινωνική αλληλεγγύη. Πολλοί εργαζόμενοι νέοι της εποχής εκείνης μάθανε γράμματα. Γρήγορα, στις 16 Ιουλίου 1926 ο Παναιτωλικός αποκτά γήπεδο στο τότε ελαιοστάσιο Βελή, θέση στην οποία βρίσκεται και σήμερα το γήπεδό του. Επίσης εκτός του ποδοσφαιρικού τμήματος οργανώνεται και τμήμα κλασσικού αθλητισμού, καθώς και τμήμα βόλεϊ-μπολ, ανδρών και γυναικών.  Η δεκαετία του 1950 ήταν η πιο γόνιμη.  Διακρίσεις σαν τη συμμετοχή στην τελική φάση (6άδα) του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος το 1954-55 αλλά και την κατοχύρωση θέσης στην ενιαία Β΄ Εθνική αποτελούν  σήμερα στιγμές νοσταλγίας και συγκίνησης.    Η δεκαετία του ΄60 βρίσκει τον Παναιτωλικό στη Β΄ Εθνική. Αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές ομάδες και πάντοτε πλαισιώνει τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. "Ο Παναιτωλικός", γράφει ο Μπαρχαμπάς, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Πανατωλικού, στο βιβλίο του για τον Παναιτωλικό, "γίνεται το αντίδοτο στην φτώχεια, την ανέχεια και τη μιζέρια. Η συμπαράσταση του κόσμου άγγιζε τα όρια της υστερίας και το γήπεδο στέναζε από τους χιλιάδες οπαδούς του που κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες υποστήριζαν την ομάδα. Έναν κόσμο που όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα τον περιβάλλει με   σεβασμό. Σε αντίθεση με την αγωνιστική πρόοδο της ομάδας, το φιλεκπαιδευτικό έργο του συλλόγου διακόπτεται βίαια. Η δικτατορία του 1967 αποφασίζει το κλείσιμο των νυχτερινών σχολών.  Στη δεκαετία του 1970 ο Παναιτωλικός πραγματοποιεί  μια εντυπωσιακή πορεία στο μαραθώνιο της Β΄ Εθνικής την περίοδο του 1974-75 στέφεται πρωταθλητής και κερδίζει πανάξια την άνοδο στην Α΄ Εθνική. Στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου παρέμεινε για 2 συνεχόμενες χρονιές.   Από το περασμένο καλοκαίρι ο σύλλογος άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, Απόκτησε νέα διοίκηση με σταθερότητα και όραμα".  


Ιστορικά από την ίδρυση του Πανατωλικού

Ο Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, ιδρύθηκε στις 19 Μαρτίου 1926, και η ίδρυσή του εγκρίθηκε με την απόφαση 200/17 Απριλίου 1926 του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (δέν υπήρχε τότε Πρωτοδικείο στο Αγρίνιο).

Το Πρακτικό της ίδρυσής του:
Εν Αγρινίω και εν τω Γυμνασίω Αγρινίου, σήμερον την 9ην του μηνός Μαρτίου του 1926 έτους, ημέραν της εβδομάδος Τρίτην και ώραν 5 μ.μ. συνελθόντες οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: Αποφασίζομεν παμψηφεί.
1. Ιδρύομεν Σωματείον κατά τους Νόμους 281 και 2151 περί Σωματείων υπό την επωνυμία Γυμναστικός Σύλλογος Παναιτωλικός
2. Ψηφίζομεν κατ άρθρον και έν τω συνόλω του το εξ άρθρων τεσσαράκοντα δύο (42) ανωτέρω καταστατικό αυτού.
Εκλέγομεν δια την διοίκησιν αυτού, προσωρνή τριμελή επιτροπήν εκ των
α) Ευθυμίου Χαβέλλα ως προέδρου
β) Γεωργίου Χαντζοπούλου ως Ταμίου καί
γ) Εμμανουήλ Θεοδωροπούλου ως Γραμματέως, είς ην ανατίθεμεν
α) Την μέριμναν περί της εγκρίσεως υπό του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου του καταστατικού του Συλλόγου.
β) Την μετά την έγκρισιν του καταστατικού υπό του δικαστηρίου εγγραφήν τακτικών μελών του Συλλόγου και πρόσκλησιν Γενικής Συνελεύσεως εντός μηνός δι αρχαιρεσίας δια το έτος 1926.
Εφ ώ συνετάχθη το παρόν και βεβαιωθέν υπογράφεται.
Οι ιδρυταί:
Ευθύμιος Χαβέλλας, Γεώργιος Χατζόπουλος, Εμμανουήλ Θεοδωρόπουλος, Αθανάσιος Παπασωτηρόπουλος, Νικόλαος Σαραντόπουλος, Διονύσιος Έξαρχος, Ιωάννης Σελιμάς, Ανδρέας Παναγόπουλος, Γεώργιος Στύλιος, Χρήστος Σ. Γιάγκας, Λάμπρος Μπούστος, Νικόλαος Τσιτσιμελής, Χρήστος Παπαγιάννης, Γεώργιος Πάτσης, Παναγιώτης Τσιχριντζής, Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος.
Ότι ακριβές αντίγραφον εν Αγρινίω αυθημερόν
Ο πρόεδρος Ευθύμιος Χαβέλλας, ο Γραμματεύς Εμμ. Θεοδωρόπουλος.
Ενεκρίθη δυνάμει της υπ αριθ. 200/1926 αποφάσεως Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Μεσολόγγιον 17-4-1926
(Τ.Σ.) ο υπογραμματεύς Πρωτοδικών
 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
-καταστατικόν-
Κεφ. Α!
Επωνυμία, Έδρα και Σκοπός
Άρθρον 1ο
Συμφώνως προς τους Νόμους 281 και 2151 περί Σωματείων οι υποφαινόμενοι ιδρύομεν Σωματείον υπό την επωνυμίας:
Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Παναιτωλικός
με έδραν εν τη πόλη Αγρινίου και σκοπόν την ανάπτυξιν και έντασιν Γυμναστικού και Αγωνιστικού φρονήματος, την Ηθικήν επίβλεψιν και την δυνατήν μετασχολικήν εκπαίδευσιν των ανηλίκων δια παιδονιμίας και εσπερινών ή Κυριακών Σχολών.

Άρθρον 2ο
Επιδιώκει την εκπλήρωσιν του Σκοπού.
α) Ιδρύομεν Γυμναστήριον
β) Αναλαμβάνει την οργάνωση παιδονομικής υπηρεσίας, Σώματος προσκόπων και εσπερινών ή Κυριακών Σχολών.
γ) Τελεί αγώνες και διοργανώνει εκδρομάς καί
δ) διαφωτίζον την κοινήν και επίσημον γνώμην περί κοινωνικής και εθνικής σημασίας αυτού δι όλων των νομίμως προσφόρων μέσων, ήτοι υπομνημάτων, διαλέξεων και δημοσιευμάτων εν τω τύπω

Άρθρον 36ο
Πρότασις έστω και πόρρωθεν έχουσα σχέσιν προς την πολιτικήν δεν τίθεται εις ψηφοφορίαν, ουδέ κάν συζητείται.
Άρθρον 38ο
Το Διοικητικόν Συμβούλιον ορίζει κατ έτος μίαν ημέραν δι εορτήν του Συλλόγου.
Άρθρον 40ο
Η Σφραγίς του Συλλόγου φέρει εν τη στεφάνη τον τίτλο του Συλλόγου και εν τω μέσω, το έτος της ιδρύσεώς του και ήρωα Αιτωλόν.

Κατά την ψηφοφορία εξελέγησαν: Εμμ. Θεοδωρόπουλος (Καθηγητής του Γυμνασίου) 75 ψήφους, Ευθ. Χαβέλλας (Γυμνασιάρχης) 71, Φωκ. Αθανασιάδης (Μηχανικός του Δήμου) 63, Αθαν. Παπασωτηρόπουλος (Καθηγητής Ελληνικού Σχολείου) 52, Σωτ. Μαρκόπουλος (Καθηγητής Ελληνικού Σχολείου) 47, Γεώρ. Τριανταφύλλου (Δ/ντής υποκαταστήματος Εθνικής Τραπέζης) 40, Τηλεμ. Κ. Μπέλλος (Λογιστής Αφών Παπαπέτρου) 40, Γεώργιος Χαντζόπουλος (Κτηματίας) 38, Δημήτριος Βρέττας (Καθηγητής Ελληνικού Σχολείου) 28, Ιωάννης Ροντήρης (Καπνέμπορος) 27, Ιωάννης Χρ. Σελιμάς (Καπνέμπορος) 26, Γεώρ. Σπ. Παπαγιάννης (Δικηγόρος) 25.

Τρεις μέρες αργότερα συγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο:
Πρόεδρος: Ευθύμιος Χαβέλλας
Ταμίας : Γεώργιος Σπ. Παπαγιάννης
Γραμματεύς: Τηλέμαχος Μπέλλος
Α Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τριανταφύλλου
Β Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Χαντζόπουλος
Έφορος Γυμναστηρίου: Εμμ. Θεοδωρόπουλος
Έφορος Γυμναστηρίου: Φωκ. Αθανασιάδης
Έφορος Εσπερινής Σχολής: Σωτ. Μαρκόπουλος
Έφορος Εσπερινής Σχολής: Δημ. Βρέττας
Έφορος Παιδονομίας: Αθαν. Παπασωτηρόπουλος
Έφορος Παιδονομίας: Ιωάννης Σελιμάς
Μέλος: Ιωάννης Ροντήρης


 η ιστορια του

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ του

 

  Το βιβλίο του Αριστείδη Μπαχραμπά, παλαιού Αγρινιώτη και ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού με το τίτλο Παναιτωλικός Γ.Φ.Σ. Αγρινίου, αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την ιστορία της δημοφιλούς ομάδας του Παναιτωλικού. Έχει και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.