Μνήμες και αναδρομές: 

Το Αγρίνιο, το Θέρμο, ο Προυσσός και η Περίστα το 1933

Ένα σπάνιο βίντεο που λήφτηκε το 1933 !!

Το 1933 ο Χρήστος Γ. Σακελλάρης κατέγραψε σε ένα φίλμ των 16 χιλιοστών στιγμιότυπα από πολλές  πόλεις και  χωριά της Κεντρικής Δυτικής Ελλάδος.
Εδώ βλέπουμε σκηνές από το Αγρίνιο, το Θέρμο, το ποταμό Εύηνο, το Διασελάκι, τη Μονή Προυσσού και το χωριό Περίστα.