Όταν οι οπλαρχηγοί του αγώνα του 1821 συγκρούονται

H μήνις του Γιώργου Τσόγκα κατά του Γεωργάκη Γρίβα και ποιός πληρώνει την ζημιά  

Μιά δικαστική διαμάχη που έφτασε στον Άρειο Πάγο

Είναι γνωστό ότι τόσο κατά την διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα του 1821, όσο και μετά από αυτόν, υπήρχαν εμφιλιοπολεμικές συγκρούσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών της.
Κατωτέρω παραθέτουμε την με αριθμό 156/1847 απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία τερμάτισε μιά πείσμονα δικαστικά διαμάχη που είχε πραγματική βάση ένα περιστατικό της σύγκρουσης ανάμεσα σε δυό ολαρχηγούς του Αγώνα. Τον Γεώργιο Τσόγκα και τον Γεωργάκη Γρίβα, που είχαν λάβει μέρος εκτός άλλων μάχων και στη μάχη για την απελευθέρωση του Αγρινίου. Την ζημιά της σύγκρουσης, που χρονολογείται το έτος 1924, την υπέστη ο Κωνσταντίνος Γουλημής, που φιλοξένησε τότε τον Γεωργάκη Γρίβα στo σπίτι του. Οι κληρονόμοι του Γουλημή άσκησαν μετά πολλά έτη αγωγή ενώπιον του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατα των κληρονόμων Τσόγκα. Η  απόφαση του Πρωτοδικείου αυτού προσβλήθηκε από αμφοτέρους τους διαδίκους στο Εφετείο Αθηνών, που ήταν τότε αρμόδιο να δικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, και τελικά με την καταχωρουμένη απόφαση του Α.Π.  έληξε ο δικαστικός αγώνας και δικαιώθηκε ο ενάγων.
Η απόφαση του Α.Π. έχει όχι μόνο ιστορικό, αλλά και νομικό ενδιαφέρον.