Μνήμες και αναδρομές: 

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος στο Αγρίνιο την 24-4-1973