Μνήμες και αναδρομές: 

Φεστιβάλ των Μαθητών του Αγρινίου το 1993