ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ...

  'Ετος 1956: Τα εγκαίνια της πρώτης προτομής του ποιητή στην ομώνυμη πλατεία

Παρούσα η κόρη του ποιητή

   Παρούσα (διακρίνεται στη φωτογραφία αριστερά) η κόρη του ποιητή κ. Σλέερ, ενώ δεξιά της προτομής ο αείμνηστος Παπαποστόλης.


H καταγραφή του γεγονότος στη έντυπη "Νέα Εποχή"

(φύλλον 7-10-1956, 3η σελίδα)


Δύο επιστολές στη "Νέα Εστία"

Ο Δημήτρης Γιάκος δημοσίευσε στην "Νέα Εστία", δύο επιστολές, η πρώτη κάτω αριστερά και η δεύτερη (τεύχος 703 σελίδα 1441),κάτω δεξιά, αμέσως μετά τα αποκαλυπτήρια της προτομής, που σημασιολογούν την εκδήλωση της εποχής εκείνης: