Πρόσωπα & Πράγματα:

ΧΡHΣΤΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ

(Ένα κείμενο του Οδυσσέα Ελύτη*)

Καπράλος Χρήστος/0511200819122.jpg

______________________________

*Σημείωση: Τo παραπάνω κείμενο εμπεριέχεται στο βιβλίο "Ανοιχτά χαρτιά" του ποιητή (εκδοση Ικαρος, σελίδα 429).